Geologiåret 2016

Tillväxtprogrammet främjar gruvindustrins export

Team Finland-tillväxtprogrammen, som finansieras av Arbets- och näringsministeriet, främjar internationaliseringen i finländska företag samt utländska investeringar och turismen i Finland. I slutet av 2016 var antalet tillväxtprogram 37, av vilka ett var ett tillväxtprogram för gruvindustrin. I programmet för gruvindustrin fick Geologiska forskningscentralen vid sidan av det exportfrämjande bolaget Finpro en starkare roll.

Enligt ministeriet utnyttjas GTK:s kompetens inom gruvverksamhet, de inhemska aktörernas kännedom och det världsomspännande nätverket nu i allt större utsträckning i det GTK-ledda programmet. Finpros främsta kompetens är bland annat ökning av produkt- och serviceföretags affärsverksamhet och sökning av marknadsmöjligheter.

– Vi har tillsammans beslutat att skapa ett gemensamt ekosystem. Vi har lyssnat på olika utvecklingsidéer och förenat GTK:s och Finpros styrkor för ett enda program, säger Natalia Härkin, konsultativ tjänsteman vid Arbets- och näringsministeriet.

Tillväxtprogrammet för gruvindustrin inleddes i slutet av 2014. Målet för programmet är att öka exporten i små och medelstora företag som tillhandahåller gruvtekniker och gruvtjänster, att skaffa utländskt kapital för företagen och att främja etablering av prospekteringsföretag och gruvinvesteringar i Finland.

– Den finländska marknaden är begränsad för företagen i denna bransch och behovet av internationalisering är stort. Många små företag har stor potential och goda möjligheter på det globala fältet.

Mentorskap och marknadsundersökningar

I tillväxtprogrammet erbjuds företagen hjälp till exempel med att hitta finansiering, bilda nätverk och marknadsföra sina produkter. I praktiken utgörs servicen av bland annat rådgivning, utbildning, exportutbildning, mentorskap, marknadsundersökningar samt mäss- och delegationsresor.

– När ett företag deltar i programmet är alla åtgärder genast tillgängliga för företaget, berättar Natalia Härkin.

Arbets- och näringsministeriet har avsatt totalt 74,1 miljoner euro för tillväxtprogram för 2014–2018. Finansieringen av programmet för gruvindustrin upphör vid utgången av 2017. Enligt Härkin är ministeriet dock berett att fortsätta finansieringen 2018 om programmet har framskridit med sina mål och kriterierna för finansieringen uppfylls.

Fram till förra året finansierade ministeriet enskilda tillväxtprogram, men nu granskar det finansieringen enligt tema. Gruvverksamhet ingår i den arktiska affärsverksamheten, och andra områden är bioekonomi och cleantech, digitalisering, hälsa och välfärd, turism samt specialteman, som kreativa branscher. I dessa ses de tillväxtområden i Finland som staten vill satsa på.