Geologiåret 2016

Ett gruvföretag kan leva på återvinning

Ett gruvföretag som inte behöver en gruva. Så här kan vi beskriva verksamhetsidén för Mustavaaran Kaivos Oy. Företaget har för avsikt att bearbeta vanadin av det slagg som uppstår inom stålindustrin och att sälja vanadinet vidare för stålindustrin. Vanadin är en metall som används som legeringsämne för att öka stålets hårdhet.

Företaget utnyttjar vanadinhaltigt slagg som uppstår på svenska SSAB:s tre stålfabriker.

– Vanadin är en unik råvara, säger Jukka Pitkäjärvi, vd för Mustavaaran Kaivos.

När företaget hittade vanadinkällan och utvecklade en ny bearbetningsprocess förändrades dess planer helt och hållet. Den ursprungliga tanken var att starta om verksamheten i en vanadingruva i Taivalkoski som hade lagts ned för över 30 sedan, men företaget kommer att få så mycket råvara från återvinningen att det åtminstone än så länge inte behöver bryta mer.

– Vi har fått mycket uppmuntrande respons på återvinningsavsikterna, säger Pitkäjärvi.

Stål som härdats med vanadin används bland annat inom byggindustrin samt i flygplan och bilar. Mustavaaran Kaivos mål är att producera 6–7 procent av den totala produktionen i världen.

– Produktionen är nu koncentrerad till fyra länder som alla finns utanför EU. Vi har fått positivt budskap om att produktion av vanadin på så sätt kan etableras även inom EU-området, säger Pitkäjärvi.

El till vanadinbehållare?

Om de idéer som lagts fram förverkligas, kan behovet av vanadin öka betydligt de närmaste åren.

– I offentligheten har man lagt fram idéer om lagring av elenergi med vanadin. Särskilda vanadinbehållare skulle kunna lösa problemet med lagring av vindkraft, vattenkraft och solkraft. Det finns redan några tillämpningar på marknaden, konstaterar Jukka Pitkäjärvi.

Om behovet av vanadin ökade, skulle den omfattande förekomsten av vanadin i Taivalkoski kunna börja utnyttjas inom ett par år, säger Pitkäkoski.

Nu ska Mustavaaran Kaivos fokusera på återvinningen. Vanadin kan utvinnas genom en ny slags process som företaget har utvecklat tillsammans med bland annat GTK:s enhet i Outokumpu.

Samarbetet fortsätter även framöver, säger vd Pitkäjärvi.

– Det är utmärkt att vi har kunnat återställa vanadinkompetensen i Finland och GTK genom detta projekt.

Mustavaaran Kaivos Oy:s nästa steg är att inrätta ett bruk i Brahestad och att inleda verksamhet 2019, enligt nuvarande uppskattningar. Bruket beräknas sysselsätta över hundra personer.