Geologiåret 2016

I samhällets tjänst

GTK lanserade en ny strategi i augusti 2015. Förmågan att skapa äkta mervärde samt den höga sakkännedomen och den strategiskt styrda och smidiga verksamhetsmodellen är hörnstenarna i strategin. GTK:s nya strategi har utgått från att stärka målsättningen som bygger på näringspolitisk genomslagskraft och kundbehov. Att öka kundstyrningen och att skapa direkta, gynnsamma förutsättningar för företagsverksamheten har lyfts fram som mål.

Prioriteringarna i den nya målsättningen utgörs av följande fyra strategiska teman: (1) digitaliseringen blir GTK:s framgångsfaktor (2) GTK tar fram nya cleantech-lösningar (3) geologin effektiviserar hållbart byggande i samhällena och (4) mineralekonomin skapar hållbar tillväxt. De strategiska temana är genomgående i målsättningen.

År 2016 fokuserade GTK på att konkretisera de innehåll i de strategiska temana som den nya strategin kräver och på att omarbeta den interna och den externa verksamhetsmodellen. Det övergripande målet för den strategiska omläggningen är att kontinuerligt stärka GTK:s resultat.

Strategiska mål:

  • De strategiska temana skapar tillväxt
  • Omarbetning av de interna verksamhetsmodellerna
  • Omorganisering av grundverksamheten

Strategiska teman:

  • Digitaliseringen blir GTK:s framgångsfaktor
  • GTK tar fram nya cleantech-lösningar
  • Geologin effektiviserar hållbart byggande i samhällena
  • Mineralekonomin skapar hållbar tillväxt

Förändringens tre element