Geologiåret 2016

Noggrant förberedd i terrängen

När medarbetare på GTK går ut i terrängen för att göra mätningar och ta prov, har arbetarskyddet granskats ur många olika synvinklar. Beställaren av en undersökning har meddelat om lokala specialförhållanden, som branter och grustäkter, svaga ställen på isade vattendrag och järnvägar. Forskaren ska vara aktsam med tanke på fordon som rör sig i området och kunna köra snöskoter och fyrhjuling, om sådana behövs i uppdraget.

Innan fältundersökningen inleds hålls ett inledande möte på varje arbetsplats.

– På mötet behandlas riskerna för arbetarskyddet mellan beställaren av arbetet, fältundersökningspersonalen och dem som organiserar arbetsobjekt. Mötet hålls genom ett snabbmeddelandeprogram och därför har avstånden ingen betydelse, säger Reijo Sormunen, fältchef på GTK.

Arbetarskyddet omfattar också god skyddsutrustning och arbetsverktyg, färdigheter i första hjälpen, kontinuerlig utbildning av personal och ökning av allmän medvetenhet. Arbetsolyckor och farliga situationer behandlas noggrant för att de ska undvikas i fortsättningen.

I terrängen inträffar arbetsolyckor mycket sällan trots att forskningsobjekten varierar i stor skala från städer till fjäll.

– Vi har inte helt kunnat undvika arbetsolyckor, men jämfört med antalet medarbetare som rör sig där ute är antalet arbetsolyckor litet.

GTK:s personal rör sig i terrängen i Finland, men också i många sådana länder där säkerhetsläget inte är stabilt. I sådana projekt görs riskkartläggningen med den pietet som situationen kräver.

För maskiner planeras rutter

Omsorg om arbetarskyddet är en del av GTK:s ansvar. En annan del är att sörja för miljön. När en undersökning är känd, informerar GTK invånare och markägare i området om den.

– Vi strävar alltid efter att göra terrängundersökningar med minsta möjliga skador. Detta kräver bland annat att rutterna planeras noggrant i förväg, berättar Reijo Sormunen.

Geofysikaliska mätningar kan i regel göras till fots, men borrmaskinerna lämnar alltid vissa spår.

– Valet av rutter är särskilt viktigt när maskiner används. Till GTK:s verksamhet hör att undersökningsplatserna fotograferas innan maskiner transporteras till platsen. Platsen städas och fotograferas innan den lämnas. Om träd har behövt fällas, samlas de i snygga högar för att hämtas av markägaren.

Enligt Sormunen har GTK fått bara lite respons på spår som lämnats i terrängen.

– I detta arbete spelar både säkerheten och miljön en mycket viktig roll. De går alltid hand i hand, understryker fältchef Sormunen.