Geologiåret 2016

Direktion (mandatperiod 1.3.2014–28.2.2017)

Ordförande: Tarmo Tuominen, vice vd, Nordkalk Oy Ab
Vice ordförande: Riku Huttunen, avdelningschef, överdirektör, Arbets- och näringsministeriet

Medlemmar:
Pirkko Saarela, överdirektör, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland
Matti Mannonen, vd, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry
Susanna Wähä, miljöråd, Miljöministeriet
Eeva Jernström, professor, Villmanstrands tekniska universitet
Sekreterare: Jarmo Kohonen, direktör, strategi och planering, GTK

Övriga:
Mika Nykänen, generaldirektör, GTK
Maija Kurimo, seniorexpert, personalrepresentant, GTK

Ledning 2016

Mika Nykänen, generaldirektör
Olli Breilin, direktör, operativ verksamhet
Petri Lintinen, direktör, projekt och kunder
Helena Tammi, direktör, personal, kunnande och arbetsmiljöer
Marie-Louise Wiklund, direktör, kommunikation och marknadsföring
Jarmo Kohonen, direktör, strategi och planering
Pekka Nurmi, direktör, forskning och innovationer
Mikko Eklund, direktör, digitala innovationer och data