Geologiåret 2016

Den geologiska expertorganisationen GTK

Geologiska forskningscentralen (GTK) har till uppgift att producera geologisk information som näringslivet och samhället behöver och som främjar kontrollerad och hållbar användning av jordskorpan och dess naturresurser. GTK är ett nationellt geoinformationscentrum och aktiv deltagare i internationell forsknings- och projektverksamhet.

GTK är en expertorganisation som grundades 1885 och lyder under Arbets- och näringsministeriet.

 

Värderingar:

  1. Kundorientering
    Vårt mål är att känna till intressenternas behov och komma närmare kunden.
  1. Samarbete
    Vi uppskattar personal- och kundsamarbete.
  1. Förtroende och ansvarstagande
    Forskningsinriktning, förtroende och ansvarstagande är hörnstenar i verksamheten.