Geologiåret 2016

Vietnam skapar innovationer och anpassar sig

Vietnam har på 20 år förändrats från ett av de minst utvecklade länderna till ett land med lägre medelinkomst. Och det verkar som om den snabba ekonomiska tillväxten fortsätter. Finland har också stött Vietnam genom olika utvecklingssamarbetsprojekt. Nu pågår de tre sista projekten som bygger på presenthjälpen. Efter projekten fortsätter länderna i ett mer omfattande handelsekonomiskt samarbete.

Den finländska expertisen har av hävd omfattat vatten- och skogskompetens, men nu är innovationsverksamhet också ett av de främsta områdena i samarbetet.

– Vietnam har en vision om att landet ska bli en innovationsnation. Innovationspartnerskapet med Finland innebär innovationspolitikens utveckling, samarbete med högskolor och stöd för uppstartsverksamhet till exempel via företagskuvöser, berättar Annika Kaipola, specialsakkunnig vid Utrikesministeriet. Kaipola jobbar på Finlands ambassad i Hanoi.

Uppstartsföretag i Vietnam bygger särskilt på olika IT-lösningar. Dörrarna är öppna även för finländska företag för vilka det enligt Kaipola finns goda möjligheter i landet.

– Marknaden med över 90 miljoner människor växer och det finns många behov. Den politiska miljön är ganska stabil och trots det kommunistiska systemet kan företag nå framgång. Det krävs dock kanske lite mer seghet och entusiasm än normalt.

I Vietnam behövs särskilt tekniker som stöder miljön samt anpassningsåtgärder och forskning som kan minimera konsekvenser av klimatförändringar, och även GTK har deltagit i detta.

Vi måste förbereda oss för förändringar

GTK och miljöministeriet i Vietnam har utforskat landets vattentillgångar med tanke på miljöförändringarnas konsekvenser. Vietnam är ett av de mest sårbara länderna vad gäller klimatförändringar.

Kustområdena äventyras när havsytan stiger och salthalten ökar, konstaterar Minna Hares, Utrikesministeriets inspektör som i Finland samordnar utvecklingssamarbetet med Vietnam.

– Vid Mekongflodens nedre lopp bor över 20 miljoner människor, av vilka största delen tjänar sitt uppehälle från jordbruk, risodling och fiske. De är beroende av vatten och vattnets kvalitet, säger Hares.

I ett IKI-projekt som finansierades av Utrikesministeriet gjordes olika modelleringar i två vietnamesiska provinser.

– Vietnameserna har berättat att de strävar efter att replikera dessa värdefulla forskningsdata och metodologin för modelleringar i andra områden. Resultat om vattenresurserna i ett visst område är mycket lokala och det är inte möjligt att dra några landsomfattande slutsatser från sådana resultat, säger Annika Kaipola.

Minna Hares påpekar att utveckling av en lokal samarbetspartners kapacitet är ett av de viktigaste målen i projekt av denna typ.

– Det är särskilt värdefullt att unga experter i samarbetspartnerns organisation deltar i uppgifterna, så som det har skett i detta projekt, berömmer Hares.

Finland samarbetar med Vietnam sedan 1970-talet. Minna Hares och Annika Kaipola uppmuntrar företag och olika forskningsorganisationer att söka sig till samarbete med Vietnam. Nya typer av partnerskap är att vänta.