Geologiåret 2016

Kartor över Kirgizistan blir nätapplikationer

GTK inför finländsk geokompetens i länder där den egna kompetensen ännu inte hunnit stiga till samma nivå. I dessa projekt är det viktigt att utbilda experter i mållandet så att deras färdigheter till fortsatta studier ska vara goda.

Planerare Harri Issakainen deltar i två projekt, där man stärker kunskaperna i informationshantering i Kirgizistan och Tadzjikistan, vilka tidigare varit en del av Sovjetunionen. Staternas kartmaterial i pappersform digitaliseras och lokal personal utbildas i att ta fram kartapplikationer av elektroniskt material på Internet.

– Arbetet utgår från tanken om tillgången till geoinformation och ökad öppenhet. Kartapplikationerna blir fritt tillgängliga för alla invånare och andra intresserade, berättar Harri Issakainen.

Enligt Issakainen är antalet kartor som ska skannas stor. Digitaliseringsarbetet i Kirgizistan inleddes 2009, det fortsätter i det nuvarande utvecklingssamarbetsprojektet finansierat av Utrikesministeriet till utgången av 2018 och fortsätter i ett fortsatt projekt som har fått finansiering fram till 2021.

– Dessutom ska vi konvertera annan geoinformation till elektroniskt format.

Stöd för kvinnors arbetskarriär

Harri Issakainen utbildar geologer och andra yrkesutbildade personer från Kirgizistan och Tadzjikistan i Finland. På så sätt kan de samlas kring ett och samma bord samtidigt. Utbildningen ges delvis på engelska och ibland översätter tolkarna innehållet till deltagarnas modersmål.

Enligt Issakainen är motivationen att lära sig nytt stor.

– Entusiasmen och aktiviteten är relativt god, likaså inlärningsresultaten. Mina erfarenheter av mina centralasiatiska kolleger är mycket positiva.

Projektet finansieras av Utrikesministeriet och leds av GTK, och ett av dess mål är att särskilt främja kvinnors och ungas avancemang i arbetet.

– I alla uppgifter har det funnits ett hyggligt antal kvinnor och unga, säger Issakainen.

Utbildningsprojekten har gett honom belysande perspektiv på den finländska verksamheten.

– Hos oss är progressionen exemplarisk. Det är fint att få dela kompetens i andra regioner för att dessa ska kunna utvecklas på motsvarande sätt, säger Issakainen.