Geologiåret 2016

Internationellt partnerskap gynnar alla

När två eller flera geologiska forskningscentraler förenar sin kompetens, kan de delta även i anbudsförfarandet för stora projekt. Vid ett särskilt omfattande arbete är enbart en organisations resurser inte nödvändigtvis tillräckliga.

Ett sådant exempel är ett projekt som inleddes i Malawi i södra Afrika sommaren 2016. Projektet uppdaterar alla de geologiska kartorna över landet och kartlägger mineralreserverna. Projektet GEMMAP (Geological Mapping and Mineral Assessment of Malawi) finansieras av franska staten och leds av den franska geologiska forskningscentralen BRGM. Projektets samarbetspartner är finska GTK och den geologiska forskningscentralen i Sydafrika.

Enligt Jean-Philippe Rançon, regiondirektör på BRGM, behövs mycket kompetens och erfarenhet i ett sådant stort och långvarigt projekt.

– Det är viktigast att samla bästa möjliga team som representerar alla specialområden. I ett internationellt partnerskap är det möjligt att välja experter vars kompetens bäst motsvarar kraven på det aktuella arbetet. Detta medför värde för hela projektet, säger Rançon.

GEMMAP pågår till slutet av 2020. Målet för projektet är att främja den ekonomiska utvecklingen i Malawi genom att effektivisera och diversifiera gruvverksamheten i landet. Projektets budget är 10,2 miljoner euro.

”GTK är pålitlig”

Uppgifterna delas enligt experternas kompetensprofil. Det kan ta ett tag att hitta en smidig samarbetsform.

– Arbetsrutinerna kan variera och det finns alltid kulturella och språkliga skillnader. Eventuella problem löses i en direkt och konstruktiv diskussion, säger Rançon.

Enligt Rançon ger sammanslutningar viktiga lärdomar för framtida projekt. I Malawi samarbetar BRGM med GTK även i projektet MGGSP som finansieras av Världsbanken och Europeiska unionen. Projektet tolkar information som har skaffats med flyggeofysiska metoder. Motsvarande samarbete pågår i Kamerun.

Rançon berättar att BRGM överväger samarbete med GTK även till exempel inom hantering av risker för vattenresurser och vid klimatförändringar i Afrika, Asien och Sydamerika.

– GTK är en lojal och pålitlig expertpartner för BRGM. Ledningen i bägge forskningsinstituten har skapat en gemensam vision om partnerskapet och dess promotion, konstaterar Jean-Philippe Rançon.

Enligt Rançon ger ett gott partnerskap fördelar även vad gäller utbildning, som spelar en viktig roll i projektet i Malawi.

– Kunden får mervärde när dess egna geologer utbildas av de bästa experterna på varje specialområde, summerar Rançon.