Geologiåret 2016

Rådata behöver förståelse

När dumma data möter sakkunnig förståelse uppstår fördelar. Så här sammanfattar Mikko Eklund, direktör med ansvar för digitala innovationer och data på GTK. Enligt Eklund får digitalisering dock inte vara ett egenvärde, utan den ska ge nya möjligheter, nämligen tillväxt, eller effektivisera det befintliga, det vill säga åstadkomma besparingar.

GTK har integrerat den försökskultur som har antecknats i Finlands regeringsprogram i sina verksamhetssätt. GTK har samlat stora långsiktiga åtgärder och mer försöksliknande projekt på sin digitala agenda.

– Det är fråga om balansering. Vi behöver obegränsade visioner, men innan de kan genomföras i full skala behöver vi kompakta försök som mäter fördelar, säger Eklund.

Ett planerat försök gäller geoenergi. Enligt Eklund har geologisk information av hävd varit engångsmässig information som har skaffats genom observationer eller mätningar i terrängen. Nu har GTK planer på att utreda om information om jordvärme kan samlas in i realtid och användas vid forskning.

– Vi skulle kunna få användbar information om jordvärme till exempel med fastigheters utrustning för värmebrunnar. De monitoreringsdata som utrustningen ger kan samlas in via Internet för forskning och vidare för utveckling av kyl- och värmelösningar för byggnader.

En föregångare inom modellering

I den offentliga diskussionen upprepas vid sidan av digitaliseringen termerna programrobotik och sakernas internet – som ovan nämnda exempel på jordvärme också skulle tillämpa. Enligt Eklund lyfts de aktuella frågorna dagligen fram även vid Geologiska forskningscentralen.

Eklund konstaterar att digitalisering är en naturlig fortsättning på automationen, som härstammar från den tillverkande industrin. Vad gäller automatisk databehandling införde GTK de första digitala programmen vid skiftet av 1960-talet och 1970-talet.

– 3D-modellering har också varit GTK:s vardag redan länge, och vi måste modellera den underjordiska världen i flera dimensioner, säger Eklund.

GTK har en stark roll som informationsproducent i det finländska samhället. En allt mer omfattande uppgift är också arbetet med att samla, omarbeta och dela ut geologisk information som tagits fram av andra aktörer. GTK utför detta arbete tillsammans med olika samarbetspartner.

– Våra experters kompetens behövs för att omarbeta information. Tolkning av information gör informationen genuint värdefull, summerar Mikko Eklund.