Geologiåret 2016

Digitalt material lockar prospekteringsföretag till Finland

En budget på en miljon euro, ett borrningsprogram för tusentals meter och en kund på andra sidan världshavet under hela projektet. Detta är ett exempel på uppdrag som Markku Iljina GeoConsulting Oy i Rovaniemi kan få. Företaget tillhandahåller geologiska experttjänster och specialiserar sig på inriktning av prospektering. Företagets kunder är prospekteringsföretag och gruvföretag.

Företag kan vara intresserade av guld, en del letar sällsynta metaller, andra söker sig till geologiskt intressanta, icke utforskade områden och en del vill fortsätta ett redan långt framskridet arbete. Merparten av GeoConsultings kundföretag har varit utländska.

Markku Iljina, vd för det sju år gamla företaget, är en mycket erfaren geolog som sköter allt nödvändigt från markägarrelationer till entreprenörskontakter för kundens räkning.

– Jag vill rikta ett ärligt tack till GTK:s informationstjänster, de är Nordens bästa. Tillträdet till avgiftsfritt material är en skicklig marknadsföring av Finland, eftersom man tack vare den möjligheten kan göra mycket förberedande arbete på andra sidan havet, säger Iljina.

GeoConsulting sysselsätter utöver Iljina två fastanställda geologer i 3–4 större projekt per år. När denna intervju gjordes hade de bland annat två arbetsplatser för provtagning i Sverige: i Pajala och Kiruna. På den ena arbetsplatsen tar en finländsk entreprenör proven och denna biträds av en forskningsassistent som ”hyrs” från GTK och som har den geokemiska specialkompetens som behövs på arbetsplatsen.

Ny aktivitet ligger i luften

Under det gångna året ökade antalet uppdrag till GeoConsulting avsevärt. Enligt Markku Iljina är ökningen ett direkt tecken på att prospekteringen har aktiverats efter en svagare period.

– Finland och Sverige är intressanta länder för prospekteringsföretag. Utländskt kapital flyter in och juniorbolag etablerar sig i länderna. Tillträdet till informationsmaterial är en faktor, likaså de tydliga myndighetsförfarandena.

Enligt Iljina ska man vara noggrann med prissättningen av informationsmaterial för att prospekteringen ska vara lockande verksamhet och för att företagets budget ska ha en tillräckligt stor marginal för anskaffning av ny information.

Iljinas egen entusiasm för prospektering har inte sinat under hans 40 år långa karriär. En gång malmletare, alltid malmletare, säger han.

Han påpekar att man inte kan vare sig leta eller hitta malm ensam.

– Prospektering är en lång process och samarbete mellan många experter.

Markku Iljinas egen malmletningskarriär nådde sin kulmen när han hittade förekomster av platina i ett område mellan Ranua och Taivalkoski på 1980-talet – dessa reserver är fortfarande även internationellt sett betydande.