Geologiåret 2016

Data om borrningar för hundratals kilometer

Geolog Taina Eloranta svarar för det värdefulla informationskapitalet vid GTK. Hennes uppgift är att i GTK:s databaser samla alla uppgifter om undersökningar som prospekteringsföretag och gruvföretag gör.

När prospekteringstillstånden till prospekteringsföretagen och gruvföretagen förfaller, lämnar företagen en slutrapport till Säkerhets- och kemikalieverket Tukes. När materialen blir offentliga är GTK:s uppgift att administrera dem. GTK får 60–70 slutrapporter per år i sitt system.

– Alla data har laddats upp i GTK:s tjänst Hakku. Företagen lämnar data om borrningar för i snitt 250 kilometer per år. Det är ett mycket bra tillskott till de borrningsdata som GTK själv har skaffat, berättar Taina Eloranta.

Företagen använder sammanlagt tiotals miljoner euro per år för malmletning. Exempelvis under det aktiva året 2012 använde företagen 86,6 miljoner euro för malmletning i Finland. Informationen framgår av Tukes statistik.

– Malmletningen har visat tecken på aktivitet efter en svag period. För malmletning användes till exempel 2014 hälften av de medel som användes under toppåret 2012, berättar Eloranta.

Alla information har samordnats

Tidigare registrerade varje företag forskningsresultaten i sin egen databas. De data som förmedlades till gruvmyndigheten Tukes var inte nödvändigtvis kompatibla. År 2013 skapade Tukes och GTK en databas där företagen nu registrerar data.

– Nu är kvaliteten på data hög. Dessutom har alla data i gammal form samordnats. I nästa skede vidareutvecklas systemet så att prospekteringsföretagen via nätet kan ladda upp data direkt på Tukes server. E-post blir som dataöverföringsverktyg historia, summerar Taina Eloranta.

GTK:s tjänst Hakku innehåller många geologiska informationsprodukter. Hakku (hakku.gtk.fi) innehåller geografisk information, dokument och metadata med anslutning till Finlands geologi från 1800-talet till nutiden.