Geologiåret 2016

Skogsindustrins lärdomar till vattenrening

Den finländska skogsindustrins lärdomar kan utnyttjas inom andra industrier. Ett exempel är en kemisk vattenreningsprocess som bygger på snabba blandningstekniker. En sådan process testas för tillfället i Siilinjärvi, på gödselbolaget Yara Suomi Oy:s fabriker.

Tanken är att utreda på vilket sätt kväveföreningarna kan avlägsnas från fabrikens avloppsvatten. Kalkutfällningsmetoden fungerar inte på ett optimalt sätt vid separering av kväve.

Yara deltog gärna i forskningsprojektet när GTK föreslog det, berättar Leena Huttunen, miljöchef på Yara Suomi Oy.

– Det är viktigt för oss att förebygga miljökonsekvenser av vår verksamhet. Därför deltar vi kontinuerligt i olika forskningsprojekt. Några krav på att avlägsna kväve har inte ställts på vår fabrik, men vi strävar efter att minimera kvävebelastningen på fabrikerna, berättar Huttunen.

I projektet iFormine testas också separeringen av sulfat från avloppsvattnet. Undersökningarna pågår fortfarande, men enligt Huttunen verkar den nya metoden fungera väl.

Kväve bort från vattnet vid stenbrott?

Om metoden för separering av kväve fungerar kan den vara en lovande lösning även inom gruvindustrin. Ofta sprängs sten med kvävehaltiga sprängämnen, vilket gör att kväve ansamlas i vattnet vid stenbrott.

– Vi utreder också om sådant vatten kan tas med i undersökningarna, säger Huttunen.

Produktionsanläggningen i Siilinjärvi byggdes 1969 och den är en av Yara Suomi Oy:s tre fabriker. Dess huvudprodukter är gödsel, särskilt för åkerodling i Finland, och fosforsyra som används inom gödselindustrin, foderindustrin och livsmedelsindustrin. Fosfatgruvan, som finns i området, är den enda verksamma fosfatgruvan i Västeuropa.

Siilinjärvis läge nära Kuopio är attraktivt för många typer av forskningsprojekt.

– Östra Finlands universitet, yrkeshögskolan Savonia, GTK och Yara är lokalt stora aktörer. Vanligen har vi flera pågående projekt och ofta har vi också fått nytta av deras resultat. Det är bra om resultaten också kan tillämpas någon annanstans, summerar Leena Huttunen.