Geologiåret 2016

Effektmagneten plockar upp även mycket små metaller

Vid alla gruvor som varit verksamma lite längre finns det stora mineralsandhögar. Niklas Törnkvist tänker rubba högarna med sin uppfinning. Han har utvecklat en apparat som kan separera mycket små magnetiska partiklar från icke-magnetiska partiklar. Nu kan man gå igenom högar med överflödigt material för att ta tillvara det som är värdefullt.

Törnkvist, som är vd för Magsort Oy, ger ett exempel från Pakistan. En gruva där bryter zirkon från strandsanden. Med de nuvarande metoderna är det också möjligt att utvinna baryt och rutil som gruvan säljer vidare. På bakgården anhopas dock varje månad 15 tusen ton svart, magnetisk sand som gruvan inte kan utnyttja på ett kostnadseffektivt sätt.

– Sanden innehåller hematit eller järn samt krommineralet kromit och titanmineralet ilmenit. Det går lätt att separera järnet, men när det gäller de två andra mineralerna är det mer krävande. När vi har separerat ämnena så att sanden innehåller 44 procent kromit, är värdet på tusen kilo material flera hundra dollar.

Denna halt kan uppnås med ett tillräckligt starkt magnetfält. Sandens exakta sammansättning och kornens magnetrespons är i sin tur kända utifrån noggranna grundämnesundersökningar som Magsort har låtit göra vid GTK:s forskningslaboratorium.

Startupföretaget Magsort har som mål att skapa en affärsmodell som bygger på köp och rening av mineralsandhögar och försäljning av den rena produkten.

– Vi är en anrikningsteknik, säger Törnkvist.

I Pakistan vill gruvan utnyttja hela den fem meter höga sandhögen.

– Det återstående hematitet, magnetitet och ilmenitet kan användas till exempel vid framställning av tunga tegelstenar.

Värdefullt material blir kvar vid avfallsförbränningsanläggningar

Diplomingenjör Niklas Törnkvists uppfinning representerar cirkulär ekonomi och green mining.

– Det är dyrt att bryta berg och det kräver mycket energi. Om det någonstans finns redan bruten sten som kan utnyttjas med den nya tekniken, bör den möjligheten självklart utredas.

Enligt Törnkvist kan Magsorts separator också vara användbar i alla sådana industriella processer där magnetiskt material uppstår i biflödena.

– Vi kan ta tillvara och återvinna till exempel metaller som blir kvar i avfallsförbränningsverkens slagg, säger Törnkvist.

Med tanke på miljön är permanentmagnettekniken bättre än den traditionella elmagneten, eftersom den inte förbrukar energi. I Magsorts process hanteras endast torr sand. Detta är viktigt till exempel vid zirkongruvan i Pakistan, där allt vatten måste transporteras med tankbilar.

Trots att egenskaperna hos magnetsepareringsmetoden har utforskats sedan 1930-talet, finns det på marknaden inga sådana tekniker som motsvarar Magsorts teknik. Idén, som har kommit till av en slump, har gett upphov till många resultat. Niklas Törnkvist tackar för samarbetet med GTK:s experter.

– Kännedomen om hur olika mineraler beter sig utgör kärnan i vår teknik.