Geologiåret 2016

Digitalisering skapar ny tillväxt

GTK är en stark informationsproducent i Finland. Expertis behövs i synnerhet i förädling av information, vilket ökar informationens värde.

Läs mer…

Förädling av sandhögar på gruvområden

Uppstartsföretaget Magsort Oy vill köpa och rena högar av mineralsand för försäljning. I utvecklingen av affärsmodellen utnyttjade företaget GTK:s experter som vet hur mineraler beter sig.

Läs mer…

Byggs det en tunnel från Helsingfors till Tallinn?

GTK utförde den första exakta geologiska mätningen, en lodning av havsbotten i Finska viken. Vid undersökningarna blev det klart att det hårda urberget fortsätter från Finland ända till den estniska kusten.

Läs mer…

Litium är efterfrågat

GTK har gjort bedömningar av de oupptäckta malmreserverna i berggrunden i Finland i cirka tio år. En av de intressantaste mineralerna just nu är litium, som hittats i Mellersta Österbotten. I Europa produceras endast cirka en procent av den globala efterfrågan på litium.

Läs mer…

En uppskattad partner i internationella projekt

De geologiska forskningscentralerna i Frankrike och Finland uppdaterar de geologiska kartorna över Malawi och kartlägger landets mineralresurser. Det är viktigast att samla bästa möjliga team som representerar alla specialområden.

Läs mer…

GTK satsar på medarbetarnas säkerhet

GTK:s medarbetare rör sig i varierande terräng i både Finland och utomlands, även i länder där säkerhetsläget är instabilt. Bra arbetarskydd omfattar kartläggning av risker, bra skyddsutrustning och arbetsredskap, förmåga att ge första hjälpen och fortlöpande utbildning.

Läs mer…

​Geologiska forskningscentralen

Esbo • Karleby • Kuopio • Loppis • Outokumpu • Rovaniemi
gtk.fi • Tel. 029 503 0000 ​